Çalışma parametrelerinin değiştirilmesi


Bu bölümde, çalışma parametrelerini değiştirmek için temel olarak yapılması gerekenler açıklanmıştır . Çalışma parametrelerini her zaman bu bölümde açıklandığı gibi değiştirin. Hassas bir fonksiyonel parametre, sadece uzman elektrikçiler tarafından görülür ve sadece uzman elektrikçiler tarafından değiştirilebilir (parametrelerin değiştirilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için bakın Haberleşme ürünü kılavuzu).

Eviricinin çalışma parametreleri fabrika çıkışında belirli değerlere ayarlanmıştır. Eviricinin çalışma özelliklerini ideal hale getirmek için, çalışma parametrelerini bir haberleşme ürünü ile değiştirebilirsiniz.

Ön koşullar:

  • Haberleşme türüne bağlı olarak, Ethernet arabirimli bir bilgisayar mevcut olmalıdır.

  • Kullanılan haberleşme türüne uygun bir haberleşme ürünü mevcut olmalıdır.

  • Evirici haberleşme ürününe kaydedilmiş olmalıdır.

  • Şebeke parametre değişiklikleri yetkili şebeke işleticisi tarafından onaylanmış olmalıdır.

  • Şebeke parametrelerini değiştirmek için, SMA Grid Guard-Code mevcut olmalıdır (bkz. www.SMA-Solar.com adresinde "Application for SMA Grid Guard Code" (SMA Grid Guard kodu için sipariş formu)).

Yapılacaklar:

  1. Haberleşme ürününün kullanıcı arabirimine veya yazılıma girin ve Sistem kurucusu veya Kullanıcı olarak oturum açın.
  2. Gerektiğinde SMA Grid Guard kodunu girin.
  3. İstenen parametreyi seçin ve ayarlayın.
  4. Ayarı kaydedin.