Bedrijfsparameters wijzigen


In dit hoofdstuk wordt het principe voor de wijziging van bedrijfsparameters uitgelegd. Wijzig de bedrijfsparameters altijd zoals in dit hoofdstuk beschreven. Sommige voor het functioneren cruciale parameters zijn alleen voor vakmensen zichtbaar en kunnen alleen door vakmensen worden gewijzigd (zie de handleiding van het communicatieproduct voor meer informatie over het wijzigen van parameters).

De bedrijfsparameters van de omvormer zijn af fabriek op bepaalde waarden ingesteld. U kunt de bedrijfsparameters met een communicatieproduct wijzigen om het gedrag van de omvormer te optimaliseren.

Voorwaarden:

  • Afhankelijk van het soort communicatie moet een computer met een ethernet-interface beschikbaar zijn.

  • Er moet een communicatieproduct beschikbaar zijn dat geschikt is voor de te gebruiken vorm van communicatie.

  • De omvormer moet in het communicatieproduct geregistreerd zijn.

  • Wijzigingen van netgerelateerde parameters moeten door de verantwoordelijke netwerkexploitant zijn goedgekeurd.

  • Om netgerelateerde parameters te wijzigen, moet de SMA Grid Guard-code beschikbaar zijn (zie "Application for SMA Grid Guard Code" op www.SMA-Solar.com).

Werkwijze:

  1. Open de gebruikersinterface van het communicatieproduct of de software en meld u aan als installateur of gebruiker.
  2. Voer de SMA Grid Guard-code in als dit nodig is.
  3. Selecteer de gewenste parameter en stel deze in.
  4. Sla de instelling op.