Zmiana parametrów użytkowych


Ten rozdział zawiera szczegółowy opis postępowania w celu zmiany parametrów użytkowych. Przy zmianie parametrów użytkowych należy zawsze postępować zgodnie z tym opisem. Niektóre parametry mające wpływ na działanie produktu mogą być wyświetlane i zmieniane wyłącznie przez specjalistów (szczegółowe informacje dotyczące zmiany parametrów zawiera instrukcja obsługi produktu komunikacyjnego).

Parametry użytkowe falownika są fabrycznie ustawione na pewne wartości. Użytkownik może zmienić parametry użytkowe za pomocą produktu komunikacyjnego w celu optymalizacji pracy falownika.

Warunki:

  • W zależności od sposobu komunikacji potrzebny jest komputer ze złączem Ethernetu.

  • Jest dostępny produkt komunikacyjny odpowiedni do użytego rodzaju komunikacji.

  • Falownik jest zarejestrowany w produkcie komunikacyjnym.

  • Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii elektrycznej.

  • W celu zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej wymagane jest posiadanie kodu SMA Grid Guard (patrz „Application for SMA Grid Guard Code” dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).

Sposób postępowania:

  1. Uruchomić interfejs użytkownika produktu komunikacyjnego lub oprogramowanie, a następnie zalogować się jako instalator lub użytkownik.
  2. W razie potrzeby wprowadzić kod SMA Grid Guard.
  3. Wybrać i ustawić pożądane parametry.
  4. Zapisać ustawienia do pamięci.