Käyttöparametrien muuttaminen


Tässä luvussa selitetään käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely. Muuta käyttöparametreja aina tämän luvun kuvauksen mukaisesti. Eräät toiminnan kannalta herkät parametrit näkyvät vain ammattilaisille, ja niitä saavat muuttaa vain ammattilaiset (katso lisätietoa parametrien muuttamisesta on kommunikaatiolaitteen ohjeesta).

Invertterin käyttöparametrit on asetettu tehtaalla tiettyihin arvoihin. Voit muuttaa käyttöparametreja kommunikaatiolaitteella invertterin toiminnan optimoimiseksi.

Edellytykset:

  • Tietokoneessa täytyy olla ethernet-liitäntä tiedonsiirtotavasta riippuen.

  • Käytettävissä täytyy olla käytettävään yhteystapaan sopiva kommunikaatiolaite.

  • Invertteri on käsiteltävä kommunikaatiolaitteessa.

  • Verkkokohtaisiin parametreihin tehtäviin muutoksiin tarvitaan vastuussa olevan sähköntoimittajan hyväksyntä.

  • Verkkokohtaisiin parametreihin tehtäviin muutoksiin tarvitaan SMA Grid Guard-Code (katso ”APPLICATION FOR SMA GRID GUARD-CODE” (SMA Grid Guard-Code -tilauslomake) osoitteesta www.SMA-Solar.com).

Toimintaohjeet:

  1. Avaa kommunikaatiolaitteen tai ohjelmiston käyttöliittymä ja kirjaudu asentajana (Installer) tai käyttäjänä (User).
  2. Syötä tarvittaessa SMA Grid Guard-Code -koodi.
  3. Valitse ja aseta haluamasi parametrit.
  4. Tallenna asetus.