Kontrol af overspændingsaflederens funktion


Fagmand

Overspændingsafledere er sliddele, hvor funktionen nedsættes på grund af ældning eller som resultat af gentagen belastning på grund af overspændinger. Derfor er det muligt, at overspændingsaflederne med tiden mister deres beskyttelsesfunktion.

Kontrollér overspændingsafledernes funktion ved hjælp af den følgende fremgangsmåde.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
  2. Vent i 20 min. inden DC-beskyttelsesafdækningen tages af.
  1614536204
 2. Løsn skruerne til DC-beskyttelsesafdækningen med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3), løft DC-beskyttelsesafdækningen nedefra, og tag den af.
 3. 1614536588
 4. Kontrollér, om en overspændingsafleder er defekt.
 5. Når man ikke kan se en stribe i overspændingsaflederens kontrolvindue ved siden af typebetegnelsen, befinder overspændingsaflederen sig i fejlfri tilstand.

  Når man kan se en rød stribe i overspændingsaflederens kontrolvindue ved siden af typebetegnelsen, er overspændingsaflederen defekt.

  1614537612
 6. Skru alle 4 skruer i DC-beskyttelsesafdækningen fast med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3) i rækkefølgen 1 til 4 (tilspændingsmoment: 3 Nm ± 0,3 Nm).
 7. Sæt omformeren i drift igen Idriftsættelse af omformeren).