Ylijännitesuojan toiminnan tarkastaminen


Ammattiehenkilöstö

Ylijännitesuojat ovat kuluvia osia, joiden toiminta heikkenee iän myötä tai ylijännitteiden aiheuttaman toistuvan rasituksen vuoksi. Sen vuoksi on mahdollista, että ylijännitesuojien suojatoiminto menetään ajan myötä.

Tarkasta ylijännitesuojien toiminta seuraavan menettelyn mukaisesti.

Toimintaohjeet:

 1. VAARA

  Sähköisku voi olla hengenvaarallinen

  1. Katkaise invertteristä jännite Invertterin tekeminen jännitteettömäksi).
  2. Odota 20 minuuttia ennen DC-suojakannen irrottamista.
  1614536204
 2. Irrota DC-suojakannen ruuvit kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) ja nosta DC-suojakansi pois altapäin ja irrota.
 3. 1614536588
 4. Tarkista, onko ylijännitesuoja viallinen.
 5. Ellei ylijännitesuojan näköikkunassa näy tyyppinimen ohella yhtään raitaa, ylijännitesuojan kunto on moitteeton.

  Jos ylijännitesuojan näköikkunassa näkyy tyyppinimen ohella punainen raita, ylijännitesuoja on viallinen.

  1614537612
 6. Kiristä DC-suojakannen kaikki 4 ruuvia kuusiokoloavaimella (avainkoko 3) järjestyksessä 1 - 4 (kiristysmomentti: 3 Nm ± 0,3 Nm).
 7. Ota invertteri jälleen käyttöön Invertterin käyttöönotto).