Έλεγχος λειτουργίας απαγωγού υπέρτασης


ειδικευμένο προσωπικό

Οι απαγωγοί υπέρτασης είναι αναλώσιμα, των οποίων η λειτουργία υποβαθμίζεται από την παλαιότητα αλλά και από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις οφειλόμενες σε υπερτάσεις. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το ενδεχόμενο οι απαγωγοί υπέρτασης να απολέσουν τη λειτουργία προστασίας τους με την πάροδο του χρόνου.

Ελέγξτε τη λειτουργία των απαγωγών υπέρτασης με την εξής διαδικασία.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
  2. Περιμένετε 20 λεπτά πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα DC.
  1614536204
 2. Ξεβιδώστε τiς βίδες του προστατευτικού καλύμματος DC με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 3) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα DC ανασηκώνοντας αυτό από κάτω.
 3. 1614536588
 4. Ελέγξτε εάν είναι ελαττωματικός ο απαγωγός υπέρτασης.
 5. Εάν στο παράθυρο του απαγωγού υπέρτασης δίπλα από την ονομασία τύπου δεν εμφανίζεται κάποια γραμμή, ο απαγωγός υπέρτασης λειτουργεί απρόσκοπτα.

  Εάν στο παράθυρο του απαγωγού υπέρτασης δίπλα από την ονομασία τύπου εμφανίζεται μία κόκκινη γραμμή, ο απαγωγός υπέρτασης είναι ελαττωματικός.

  1614537612
 6. Σφίξτε και τις 4 βίδες του προστατευτικού καλύμματος DC με κλειδί Άλεν (μέγ. 3) με τη σειρά 1 έως 4 (ροπή σύσφιξης: 3 Nm ± 0,3 Nm).
 7. Θέστε ξανά σε λειτουργία τον μετατροπέα Θέση σε λειτουργία του μετατροπέα).