Rengøring af ventilatoren på undersiden


Fagmand

Rengør først ventilatoren på undersiden af omformeren og efterfølgende ventilatoren på den venstre side af kabinettet.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. Vent, indtil ventilatoren ikke længere drejer.
 3. Tag forsigtigt ventilatorgitteret af, og rengør:
  • 657261068
  • Tryk de to holdetapper på ventilatorgitterets højre kant mod højre med en skruetrækker, og løsn dem fra holderen.

  • Tag forsigtigt ventilatorgitteret af.

  • Rengør ventilatorgitteret med en blød børste, en pensel, en klud eller trykluft.

  657261452
 4. Tryk ventilatorens holdetapper mod midten af ventilatoren.
 5. Tag ventilatoren langsomt ud af omformeren.
 6. 657261836
 7. Lås ventilatorens stik op, og træk det ud.
 8. BEMÆRK

  Beskadigelse af ventilatoren på grund af trykluft

  1. Rengør efterfølgende ventilatoren med en blød børste, en pensel eller en fugtig klud.
  657262220
 9. Sæt igen ventilatorens stik i bøsningen efter rengøringen, så stikket går i hak.
 10. Sæt ventilatoren ind i omformeren, indtil ventilatoren går hørbart i hak.
 11. Tryk ventilatorgitteret ind i holderen, indtil ventilatorgitteret går hørbart i hak.
 12. Rengør ventilatoren på den venstre side af kabinettetRengøring af ventilatoren på den venstre side af kabinettet).