Καθαρισμός ανεμιστήρων στην κάτω πλευρά


ειδικευμένο προσωπικό

Καθαρίστε πρώτα τον ανεμιστήρα στην κάτω πλευρά του μετατροπέα και στη συνέχεια τον ανεμιστήρα στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος.

Διαδικασία:

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
 2. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο ανεμιστήρας.
 3. Αφαιρέστε με προσοχή το πλέγμα του ανεμιστήρα και καθαρίστε το:
  • 657261068
  • Πιέστε και τις δύο γλωττίδες ασφάλισης προς τα δεξιά με ένα κατσαβίδι στη δεξιά πλευρά του πλέγματος του ανεμιστήρα και απελευθερώστε το πλέγμα από τον συγκρατητήρα.

  • Αφαιρέστε με προσοχή το πλέγμα του ανεμιστήρα.

  • Καθαρίστε το πλέγμα του ανεμιστήρα με μαλακή βούρτσα, πινέλο, πανί ή πεπιεσμένο αέρα.

  657261452
 4. Πιέστε τις γλωττίδες ασφάλισης του ανεμιστήρα προς το μέσο του ανεμιστήρα.
 5. Αφαιρέστε αργά τον ανεμιστήρα από τον μετατροπέα.
 6. 657261836
 7. Απασφαλίστε και αποσυνδέστε το βύσμα του ανεμιστήρα.
 8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

  Πρόκληση ζημιών στον ανεμιστήρα από πεπιεσμένο αέρα

  1. Καθαρίστε τον ανεμιστήρα αποκλειστικά με μαλακή βούρτσα, πινέλο ή βρεγμένο πανί.
  657262220
 9. Μετά τον καθαρισμό εισάγετε το βύσμα του ανεμιστήρα ξανά στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει.
 10. Εισάγετε τον ανεμιστήρα στον μετατροπέα μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο.
 11. Πιέστε το πλέγμα του ανεμιστήρα στο στήριγμα μέχρι να ασφαλίσει με χαρακτηριστικό ήχο.
 12. Καθαρίστε τον ανεμιστήρα στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος Καθαρισμός του ανεμιστήρα στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος).