Czyszczenie wentylatorów na dole urządzenia


Specjalista

Najpierw należy wyczyścić wentylatory znajdujące się w dolnej części falownika, a następnie wentylatory z lewej strony obudowy.

Sposób postępowania:

 1. NIEBEZPIECZEŃSTWO

  Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem

  1. Odłączyć falownik spod napięcia Odłączanie falownika spod napięcia).
 2. Poczekać, aż wentylator przestanie się obracać.
 3. Zdjąć i wyczyścić kratkę wentylatora.
  • 657261068
  • Za pomocą wkrętaka wcisnąć w prawą stronę obydwa zatrzaski przy prawej krawędzi kratki wentylatora i zwolnić z uchwytu.

  • Ostrożnie zdjąć kratkę wentylatora.

  • Wyczyścić kratkę wentylatora miękką szczotką, pędzlem, szmatką lub sprężonym powietrzem.

  657261452
 4. Wcisnąć zatrzaski wentylatora w kierunku jego środka.
 5. Powoli wyjąć wentylator z falownika.
 6. 657261836
 7. Odblokować i wyciągnąć wtyczkę wentylatora.
 8. UWAGA

  Zagrożenie uszkodzeniem wentylatora sprężonym powietrzem

  1. Następnie wyczyścić wentylator miękką szczotką, pędzlem lub wilgotną szmatką.
  657262220
 9. Po wyczyszczeniu włożyć z powrotem wtyczkę wentylatora do gniazdka aż do zatrzaśnięcia się.
 10. Włożyć wentylator do falownika, tak aby się zatrzasnął z charakterystycznym odgłosem.
 11. Wcisnąć kratkę wentylatora do uchwytu, tak aby się zatrzasnęła ze słyszalnym odgłosem.
 12. Wyczyścić wentylator z lewej strony obudowy Czyszczenie wentylatora z lewej strony obudowy).