Wyświetlanie komunikatów pojawiających się na wyświetlaczu podczas uruchamiania


Podczas uruchamiania na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty dotyczące falownika, które można ponownie wyświetlać w trakcie eksploatacji.

Sposób postępowania:

  • Stuknąć 2-krotnie palcem w pokrywę obudowy.

    Na wyświetlaczu wyświetlane są po kolei wszystkie komunikaty z fazy uruchamiania.