Hentning af startfasens displaymeldinger


I startfasen vises der forskellige informationer til omformeren, som kan hentes igen under driften.

Fremgangsmåde:

  • Bank på kabinetdækslet 2 gange efter hinanden.

    Displayet viser alle startfasens meldinger efter hinanden.