Tilslutning af ekstra jordforbindelse


Fagmand

Hvis der på opstillingsstedet kræves en ekstra jordforbindelse eller en potentialudligning, kan der tilsluttes en ekstra jordforbindelse til omformeren. På den måde undgås berøringsstrøm, hvis beskyttelseslederen på tilslutningen til AC-kablet svigter. Den påkrævede klembøjle, skruen og spærreskiven befinder sig i omformerens leveringsomfang.

Krav til kabler:

Anvendelse af ledere med fine tråde

Du kan anvende en stiv leder eller en fleksibel leder med fine tråde.

  1. Hvis der anvendes en leder med fine tråde, skal den krympes dobbelt med en ringkabelsko. Kontrollér i den forbindelse, at der ikke kan ses en uisoleret leder, hvis den trækkes eller bukkes. Derved sikrer ringkabelskoen en tilstrækkelig trækaflastning.
  • Jordforbindelseskablets tværsnit: maks. 16 mm².

Fremgangsmåde:

  1. Afisolér jordforbindelseskablet.
  2. 1420411020
  3. Før klembøjlen over jordforbindelseskablet. Placér jordforbindelseskablet til venstre.
  4. 1420411404
  5. Skru klembøjlen fast med cylinderskruen M6x16 og spærreskiven M6 (tilspændingsmoment: 6 Nm). Spærreskivens tænder skal vende mod klembøjlen.