Ylimääräisen maadoituksen liittäminen


Ammattiehenkilöstö

Jos asennuspaikka vaatii lisämaadoituksen tai potentiaalintasauksen, voit liittää invertteriin ylimääräisen maadoituksen. Näin vältetään kosketusvirta, jos maadoitusjohdin pettää AC-kaapelin liitännässä. Tarvittava lukitussanka, ruuvi ja lukituslaatta löytyvät invertterin toimitussisällöstä.

Johtoa koskeva vaatimus:

Hienosäikeisten johdinten käyttö

Voit käyttää jäykkää johdinta tai taipuisaa hienosäikeistä johdinta.

  1. Jos käytetään hienosäikeistä johdinta, se on puristettava kaksinkertaisesti rengaskaapelikengällä. Varmista, ettei vedettäessä eikä taivutettaessa näy kuorittua johdinta. Rengaskaapelikengällä taataan näin riittävä vedonpoisto.
  • Maadoitusjohdon poikkipinta: enintään 16 mm²

Toimintaohjeet:

  1. Kuori maadoitusjohtoa.
  2. 1420411020
  3. Vie lukitussanka maadoitusjohdon yli. Sijoita maadoitusjohto tällöin vasemmalle.
  4. 1420411404
  5. Kiristä lukitussanka lieriöruuvilla M6x16 ja lukituslaatalla M6 (vääntömomentti: 6 Nm). Lukituslaatan hampaiden tulee osoittaa tällöin lukitussangan suuntaan.