SMA ShadeFix -säätäminen


Ammattiehenkilöstö

Aseta osittain varjossa oleville aurinkokennomoduuleille aikaväli, jonka kuluessa invertterin tulee optimoida aurinkokennojärjestelmän MPP. Ellet halua käyttää SMA OptiTrac Global Peakia, voit passivoida SMA OptiTrac Global Peakin.

Käyttöparametrien muuttamisen perusmenettely on kuvailtu toisessa luvussa Käyttöparametrien muuttaminen).

Toimintaohjeet:

  • Valitse parametri Cycle time of the OptiTrac Global Peak algorithm (OptiTrac Global Peak -algoritmin jaksoaika) tai MPPShdw.CycTms ja aseta haluamasi aikaväli. Optimi aikaväli on tuolloin yleensä 6 minuuttia. Arvoa tulee nostaa vain, jos varjoisuustilanne muuttuu äärimmäisen hitaasti.

    Invertteri optimoi aurinkokennojärjestelmän MPP:n määritellyllä aikavälillä.

  • Valitse SMA OptiTrac Global Peakin passivoimiseksi parametrille OptiTrac Global Peak switched on (OptiTrac Global Peak kytketty päälle) tai MPPShdw.IsOn asetus Off (Pois) tai Off (Pois).