SMA ShadeFix ayarı


Uzman elektrikçi

Kısmen gölge altında kalan FV modüllerde zaman aralığını, eviricilerin FV sisteme ait MPP'yi optimum hale getireceği şekilde ayarlayın. SMA OptiTrac Global Peak'i kullanmak istemiyorsanız, SMA OptiTrac Global Peak'i devreden çıkarabilirsiniz.

Çalışma parametrelerini değiştirmek için temel olarak yapılması gerekenler başka bir bölümde açıklanmıştır Çalışma parametrelerinin değiştirilmesi).

Yapılacaklar:

  • Cycle time of the OptiTrac Global Peak algorithm veya MPPShdw.CycTms parametresini seçin ve istediğiniz zaman aralığını ayarlayın. İdeal zaman aralığı, normal olarak 6 dakikadır. Bu değer sadece, gölgelenme durumunun aşırı yavaş değişim göstermesi halinde yükseltilmelidir.

    Evirici, FV sistemin MPP değerini, belirlenen zaman aralığında optimize eder.

  • OptiTrac Global Peak'i devreden çıkarmak için, OptiTrac Global Peak switched on veya MPPShdw.IsOn parametresini Off veya Off konumuna getirin.