SMA ShadeFix instellen


Vakman

Stel bij PV-panelen die zich gedeeltelijk in de schaduw bevinden het tijdsinterval in waarbinnen de omvormer het MPP van de PV-installatie moet optimaliseren. Als u SMA OptiTrac Global Peak niet wilt gebruiken, kunt u SMA OptiTrac Global Peak deactiveren.

Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven Bedrijfsparameters wijzigen).

Werkwijze:

  • Selecteer de parameter Cyclustijd van algoritme OptiTrac Global Peak of MPPShdw.CycTms en stel het gewenste tijdsinterval in. Daarbij bedraagt het optimale tijdsinterval normaal gesproken 6 minuten. Verhoog deze waarde alleen als de stand van de schaduw uitzonderlijk langzaam verandert.

    De omvormer optimaliseert het MPP van de PV-installatie binnen het aangegeven tijdsinterval.

  • Om SMA OptiTrac Global Peak te deactiveren selecteert u de parameter OptiTrac Global Peak ingeschakeld of MPPShdw.IsOn en zet deze op Uit of Off.