Indstilling af SMA ShadeFix


Fagmand

Indstil ved PV-moduler i delvis skygge det tidsinterval, hvor omformeren skal optimere PV-anlæggets MPP. Hvis du ikke ønsker at anvende SMA OptiTrac Global Peak, kan du deaktivere SMA OptiTrac Global Peak.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Fremgangsmåde:

  • Vælg parameteren Cycle time of the OptiTrac Global Peak algorithm eller MPPShdw.CycTms, og indstil det ønskede tidsinterval. I den forbindelse er det optimale tidsinterval som regel 6 minutter. Kun i tilfælde af ekstrem langsom ændring af skyggeforholdene bør denne værdi forøges.

    Omformeren optimerer PV-anlæggets MPP inden for det indstillede tidsinterval.

  • For at deaktivere SMA OptiTrac Global Peak, skal parameteren OptiTrac Global Peak tilkobles eller MPPShdw.IsOn stilles på Fra eller Off.