Ρύθμιση SMA ShadeFix


ειδικευμένο προσωπικό

Ρυθμίστε σε εν μέρει σκιασμένες Φ/Β μονάδες το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο μετατροπέας θέλετε να βελτιστοποιεί το ΜΡΡ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το SMA OptiTrac Global Peak, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το SMA OptiTrac Global Peak.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Διαδικασία:

  • Επιλέξτε την παράμετρο Χρόνος κύκλου του αλγορίθμου OptiTrac Global Peak ή MPPShdw.CycTms και ρυθμίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα. Το ιδανικό χρονικό διάστημα είναι κατά κανόνα 6 λεπτά. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά αργής μεταβολής των συνθηκών σκίασης θα πρέπει να αυξήσετε την τιμή.

    Ο μετατροπέας βελτιστοποιεί το σημείο μέγιστης ισχύος της Φ/Β εγκατάστασης κατά το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα.

  • Για να απενεργοποιήσετε το SMA OptiTrac Global Peak, ρυθμίστε την παράμετρο Ενεργοποίηση OptiTrac Global Peak ή MPPShdw.IsOn στο Απενεργοποίηση ή Off.