Ustawienie SMA ShadeFix


Specjalista

W przypadku częściowego zacienienia modułów fotowoltaicznych należy ustawić odstęp czasowy wykonywania optymalizacji punktu MPP instalacji fotowoltaicznej przez falownik. Jeśli układ SMA OptiTrac Global Peak nie będzie używany, można go wyłączyć.

Szczegółowy opis postępowania w celu zmiany parametrów użytkowych zawiera inny rozdział Zmiana parametrów użytkowych).

Sposób postępowania:

  • Wybrać parametr Czas cyklu algorytmu OptiTrac Global Peak lub MPPShdw.CycTms i ustawić odpowiedni odstęp czasowy. Z reguły optymalny odstęp czasowy wynosi 6 minut. Tę wartość można zwiększyć tylko przy wyjątkowo powolnych zmianach stopnia zacienienia.

    Falownik dokonuje optymalizacji punktu MPP instalacji fotowoltaicznej w określonych odstępach czasowych.

  • Aby wyłączyć układ SMA OptiTrac Global Peak, ustawić parametr OptiTrac Global Peak włączony lub MPPShdw.IsOn na wartość Wył. lub Off.