Εσωτερική όψη


853363724

Περιοχές συνδέσεων στο εσωτερικό του μετατροπέα

Θέση

Ονομασία

A

Προστατευτικό κάλυμμα DC

B

Υποδοχή για τη σύνδεση του ρελέ πολλαπλών λειτουργιών ή του SMA Power Control Module

C

Υποδοχή για τη σύνδεση της διεπαφής επικοινωνίας

D

Λωρίδα ακροδεκτών για τη σύνδεση του καλωδίου AC

E

Βίδα για απασφάλιση και στερέωση της πλακέτας επικοινωνίας

F

Περιστροφικός διακόπτης A και Β για τη ρύθμιση του συνόλου δεδομένων χώρας

G

Υποδοχή κάρτας SD (για σέρβις)