Μετέπειτα εγκατάσταση απαγωγών υπέρτασης τύπου ΙΙ


ειδικευμένο προσωπικό

Ο μετατροπέας μπορεί να είναι εξοπλισμένος από το εργοστάσιο με απαγωγούς υπέρτασης ή να εξοπλιστεί εκ των υστέρων Αξεσουάρ και ανταλλακτικά).

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Κίνδυνος-θάνατος από υψηλές τάσεις

  1. Απομονώστε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).
  2. Περιμένετε 20 λεπτά πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα DC, ώστε να μπορούν να αποφορτιστούν οι υπολειπόμενες τάσεις.
  1377856908
 2. Ξεβιδώστε τiς βίδες του προστατευτικού καλύμματος DC με ένα κλειδί Άλεν (μέγ. 3) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα DC ανασηκώνοντας αυτό από κάτω.
 3. 1377857292
 4. Τοποθετήστε τους νέους αγωγούς υπέρτασης στις προβλεπόμενες υποδοχές μέχρι να ασφαλίσουν στις πλευρικές γλωττίδες ασφάλισης. Τα παράθυρα ελέγχου πρέπει να βρίσκονται στη δεξιά πλευρά.
 5. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα DC στην επάνω ακμή, κλείστε το και βιδώστε (ροπή σύσφιξης: 3,5 Nm).