Μείωση απόσβεσης σημάτων δέκτη ακουστικής συχνότητας


ειδικευμένο προσωπικό

Με τη ρύθμιση συγκεκριμένων παραμέτρων μπορείτε να αποφύγετε την απόσβεση τριφασικών παράλληλων συχνοτήτων δεκτών ακουστικής συχνότητας στην περιοχή μεταξύ 1000 Hz και 1100 Hz. Η παράμετροι επιτρέπεται να ρυθμίζονται μόνο σε συνεννόηση με τον αρμόδιο πάροχο του δικτύου.

Η βασική διαδικασία για την τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας περιγράφεται σε άλλο κεφάλαιο Τροποποίηση παραμέτρων λειτουργίας).

Προϋπόθεση:

 • Η έκδοση firmware του μετατροπέα πρέπει να είναι τουλάχιστον η 2.81.07.R.

Διαδικασία:

 1. Ρυθμίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:
 2. SMA Data/RS485

  Ορισμός

  Μονάδα μέτρησης

  Εύρος

  Τιμή προς ρύθμιση

  RplDet-NBS-Gain

  Αναγνώριση σήματος δέκτη ακουστικής συχνότητας, ενίσχυση της στήριξης στενού εύρους ζώνης

  V/A

  0 έως -10

  -9

  RplDet-NBS-Damp

  Αναγνώριση σήματος δέκτη ακουστικής συχνότητας, απόσβεση της στήριξης στενού εύρους ζώνης

  p.u.

  -

  0,1

  RplDet-NBS-Hz

  Αναγνώριση σήματος δέκτη ακουστικής συχνότητας, συχνότητα της στήριξης στενού εύρους ζώνης

  Hz

  1000 έως 1100

  Πρέπει να ορίζεται από τον πάροχο του δικτύου