Διαδικασία για τη διαμόρφωση


Αφού θέσετε σε λειτουργία το μετατροπέα, πρέπει κατά περίπτωση να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις μέσω των περιστροφικών διακοπτών του μετατροπέα ή μέσω ενός προϊόντος επικοινωνίας. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία της διαμόρφωσης και παρέχεται μια επισκόπηση των σταδίων που πρέπει να εκτελέσετε με την καθορισμένη σειρά.

Διαδικασία

Βλέπε

Εντάξτε, εάν χρειάζεται, τον μετατροπέα σε ένα δίκτυο Speedwire.

Ένταξη του μετατροπέα στο δίκτυο

Για να διαχειρίζεστε τα δεδομένα της εγκατάστασης ή να ρυθμίζετε παραμέτρους του μετατροπέα, καταχωρίστε τον μετατροπέα σε ένα προϊόν επικοινωνίας.

Οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com

Αλλάξτε την ώρα και τον κωδικό πρόσβασης της εγκατάστασης.

Οδηγίες του προϊόντος επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.SMA-Solar.com

Καταχωρήστε, εάν χρειάζεται, τον μετατροπέα στο Sunny Portal.

Οδηγίες της μονάδας δεδομένων SMA Speedwire/Webconnect

Διαμορφώστε ενδεχομένως τις υπηρεσίες συστήματος δικτύου σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου δικτύου.

Τεχνικές πληροφορίες «SMA GRID GUARD 10.0 - Υπηρεσίες συστήματος δικτύου μέσω μετατροπέων SMA»

Εάν χρειάζεται, μειώστε την απόσβεση των σημάτων δέκτη ακουστικής συχνότητας.

Μείωση απόσβεσης σημάτων δέκτη ακουστικής συχνότητας

Σε εν μέρει σκιασμένες Φ/Β μονάδες και ανάλογα με την κατάσταση σκίασης, ρυθμίστε το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο μετατροπέας βελτιστοποιεί το σημείο μέγιστης ισχύος MPP της εγκατάστασης.

Ρύθμιση SMA ShadeFix