Τεχνικά χαρακτηριστικά


Είσοδος DC

STP 15000TL-30

STP 17000TL-30

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

Μέγιστη ισχύς DC με cos φ = 1

15330 W

17374 W

20440 W

25550 W

Μέγιστη τάση εισόδου

1000 V

1000 V

1000 V

1000 V

Εύρος τάσης MPP

240 V έως 800 V

275 V έως 800 V

320 V έως 800 V

390 V έως 800 V

Ονομαστική τάση εισόδου

600 V

600 V

600 V

600 V

Ελάχιστη τάση εισόδου

150 V

150 V

150 V

150 V

Αρχική τάση εισόδου

188 V

188 V

188 V

188 V

Μέγιστο ρεύμα εισόδου, είσοδος A

33 A

33 A

33 A

33 A

Μέγιστο ρεύμα εισόδου, είσοδος B

33 A

33 A

33 A

33 A

Μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης ανά στοιχειοσειρά*

43 A

43 A

43 A

43 A

Μέγιστο ανάστροφο ρεύμα στην εγκατάσταση για μέγιστη διάρκεια 1 s

0 A

0 A

0 A

0 A

Αριθμός των ανεξάρτητων εισόδων MPP

2

2

2

2

Στοιχειοσειρές ανά είσοδο MPP

3

3

3

3

Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 62109‑1

II

II

II

II

* Κατά IEC 62109-2: ISC PV

Έξοδος AC

STP 15000TL-30

STP 17000TL-30

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

Ονομαστική ισχύς στα 230 V, 50 Hz

15000 W

17000 W

20000 W

25000 W

Μέγιστη φαινόμενη ισχύς AC

15000 VA

17000 VA

20000 VA

25000 VA

Ονομαστική τάση δικτύου

230 V

230 V

230 V

230 V

Ονομαστική τάση AC

220 V / 230 V / 240 V

220 V / 230 V / 240 V

220 V / 230 V / 240 V

220 V / 230 V / 240 V

Εύρος τάσης AC*

180 V έως 280 V

160 V έως 280 V

180 V έως 280 V

180 V έως 280 V

Ονομαστικό ρεύμα AC στα 230 V

21,7 A

24,6 A

29 A

36,2 A

Μέγιστο ρεύμα εξόδου

29 A

29 A

29 A

36,2 A

Μέγιστο ρεύμα εξόδου σε περίπτωση σφάλματος

50 A

50 A

50 A

50 A

Συντελεστής παραμόρφωσης του ρεύματος εξόδου με συντελεστή παραμόρφωσης της τάσης AC < 2% και ισχύ AC > 50% της ισχύος μέτρησης

≤3 %

≤2,6 %

≤3 %

≤3 %

Ονομαστική συχνότητα δικτύου

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

Συχνότητα δικτύου AC*

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

50 Hz / 60 Hz

Εύρος λειτουργίας με συχνότητα δικτύου AC 50 Hz

44 Hz έως 55 Hz

44 Hz έως 55 Hz

44 Hz έως 55 Hz

44 Hz έως 55 Hz

Εύρος λειτουργίας με συχνότητα δικτύου AC 60 Hz

54 Hz έως 65 Hz

54 Hz έως 65 Hz

54 Hz έως 65 Hz

54 Hz έως 65 Hz

Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ

1

1

1

1

Συντελεστής μετατόπισης, ρυθμιζόμενος

0σε υπερδιέγερση έως 0σε υποδιέγερση

0σε υπερδιέγερση έως 0σε υποδιέγερση

0σε υπερδιέγερση έως 0σε υποδιέγερση

0σε υπερδιέγερση έως 0σε υποδιέγερση

Φάσεις τροφοδοσίας

3

3

3

3

Φάσεις σύνδεσης

3

3

3

3

Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 62109‑1

III

III

III

III

* Ανάλογα με το επιλεγμένο σύνολο δεδομένων χώρας

Βαθμός απόδοσης

STP 15000TL-30

STP 17000TL-30

STP 20000TL-30

STP 25000TL-30

Μέγιστος βαθμός απόδοσης, ηmax

98,4 %

98,4 %*

98,4 %

98,3 %

Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης, ηEU

98,0 %

98,0 %*

98,0 %

98,1 %

* Προσωρινή τιμή

Συστήματα προστασίας

Προστασία αντίστροφης πολικότητας DC

Δίοδος βραχυκυκλώματος

Θέση απομόνωσης από την τάση στην πλευρά εισόδου

Αποζεύκτης φορτίου DC

Προστασία από υπέρταση DC

Απαγωγός υπέρτασης τύπου ΙΙ (προαιρετικά)

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα AC

Ρύθμιση ρεύματος

Επιτήρηση δικτύου

SMA Grid Guard 10.0

Μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια

50 A

Επιτήρηση βραχυκυκλώματος γείωσης

Επιτήρηση μόνωσης: Riso > 250 kΩ

Μονάδα επιτήρησης ρευμάτων διαρροής ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα

Διατίθεται

Γενικά στοιχεία

Πλάτος x ύψος x βάθος, με συνδεδεμένο αποζεύκτη φορτίου DC

661 mm x 682 mm x 264 mm

Βάρος

61 kg

Μήκος x Πλάτος x Ύψος της συσκευασίας

780 mm x 380 mm x 790 mm

Βάρος μεταφοράς

68 kg

Κατηγορία κλίματος κατά IEC 60721‑3‑4

4K4H

Κατηγορία περιβάλλοντος

σε υπαίθριο χώρο

Βαθμός ρύπανσης εκτός του περιβλήματος

3

Βαθμός ρύπανσης εντός του περιβλήματος

2

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

-25 °C έως +60 °C

Μέγιστη επιτρεπτή τιμή σχετικής υγρασίας, χωρίς συμπύκνωση

100 %

Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας από τη μέση στάθμη της θάλασσας (ΜΣΘ)

3000 m

Συνήθης εκπομπή θορύβου

51 dB(A)

Απώλεια ισχύος κατά τη νυκτερινή λειτουργία

1 W

Τοπολογία

Χωρίς μετασχηματιστή

Σύστημα ψύξης

SMA OptiCool

Βαθμός προστασίας ηλεκτρονικού συστήματος κατά το πρότυπο IEC 60529

IP65

Κατηγορία προστασίας κατά IEC 62109-1

I

Τύποι δικτύων

TN-C, TN-S, TN-C-S, TT (όταν UN_PE < 20 V)

Κλιματολογικές συνθήκες

Τοποθέτηση κατά IEC 60721-3-4, κατηγορία 4K4H

Διευρυμένο εύρος θερμοκρασίας

-25 °C έως +60 °C

Διευρυμένη περιοχή τιμών υγρασίας αέρα

0% έως 100%

Οριακή τιμή για σχετική ατμοσφαιρική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση

100 %

Διευρυμένη περιοχή τιμών ατμοσφαιρικής πίεσης

 79,5 kPa έως 106 kPa

Μεταφορά κατά IEC 60721-3-4, κατηγορία 2K3

Εύρος θερμοκρασίας

-25 °C έως +70 °C

Εξοπλισμός

Σύνδεση DC

Βύσματα σύνδεσης DC SUNCLIX

Σύνδεση AC

Ακροδέκτης με έλασμα ασφάλισης

Μονάδα δεδομένων Speedwire/Webconnect

Βασικός εξοπλισμός

RS485, με γαλβανική απομόνωση

Προαιρετικά

Ρελέ πολλαπλών λειτουργιών

Προαιρετικά

SMA Power Control Module

Προαιρετικά

Απαγωγοί υπέρτασης τύπου ΙΙ

Προαιρετικά

Ανεμιστήρας

Πλάτος x Ύψος x Βάθος

60 mm x 60 mm x 25,4 mm

Εκπομπή θορύβου, τυπική

≤29 dB(A)

Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας

3000 m

Παροχή αέρα

≥40 m³/h

Ροπές σύσφιξης

Βίδες επάνω καπακιού

6 Nm ± 0,3 Nm

Βίδες κάτω καπακιού

2 Nm ± 0,3 Nm

Βίδες προστατευτικού καλύμματος DC

3,5 Nm

Βίδα πρόσθετης γείωσης

5,8 Nm

Παξιμάδι ρακόρ SUNCLIX

2 Nm

Χωρητικότητα αποθήκευσης δεδομένων

Ενεργειακές αποδόσεις ημερήσιας λειτουργίας

63 ημέρες

Ημερήσιες αποδόσεις

30 έτη

Μηνύματα συμβάντων για χρήστες

250 συμβάντα

Μηνύματα συμβάντων για τον εγκαταστάτη

250 συμβάντα