Περιγραφή προϊόντος


Ο μετατροπέας Sunny Tripower είναι ένας Φ/Β μετατροπέας χωρίς μετασχηματιστή με 2 ανιχνευτές σημείου μέγιστης ισχύος (MPP-Tracker), ο οποίος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα της Φ/Β γεννήτριας σε συμβατό με το δίκτυο τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα και τροφοδοτεί το τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

848694156

Δομή του μετατροπέα Sunny Tripower

Θέση

Ονομασία

A

Σπείρωμα για βίδωμα 2 βιδών με μάτι για μεταφορά

B

Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου ταυτοποιεί σαφώς το μετατροπέα. Τα στοιχεία της πινακίδας τύπου τα χρειάζεστε για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και για ερωτήματα που απευθύνετε στη γραμμή εξυπηρέτησης SMA Service Line. Στην πινακίδα τύπου αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Τύπος συσκευής (Model)

  • Αριθμός σειράς (Serial No.)

  • Ημερομηνία κατασκευής (Date of manufacture)

  • Στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής

C

Πλέγματα εξαερισμού

ΠΕΜΠΤ

Χωνευτή λαβή

E

LED

Τα LED σηματοδοτούν την κατάσταση λειτουργίας του μετατροπέα Σήματα LED).

ΠΑΡ

Οθόνη (προαιρετικά)

Στην οθόνη προβάλλονται τα τρέχοντα δεδομένα λειτουργίας και συμβάντα ή σφάλματα στην Μηνύματα συμβάντων).

G

Κάτω καπάκι περιβλήματος

H

Επάνω καπάκι περιβλήματος

I

Αποζεύκτης φορτίου DC

Ο μετατροπέας είναι εξοπλισμένος με έναν αποζεύκτη φορτίου DC. Όταν ο αποζεύκτης φορτίου DC βρίσκεται στη θέση I, δημιουργεί μια αγώγιμη σύνδεση μεταξύ Φ/Β γεννήτριας και μετατροπέα. Με την αλλαγή του αποζεύκτη φορτίου DC στη θέση O διακόπτεται το ηλεκτρικό κύκλωμα DC και η Φ/Β γεννήτρια απομονώνεται εντελώς από τον μετατροπέα. Η απομόνωση πραγματοποιείται σε όλους τους πόλους.