Παραδιδόμενος εξοπλισμός


Ελέγξτε τον εξοπλισμό που παραλάβατε ως προς την πληρότητά του καθώς και για εμφανείς εξωτερικές ζημιές. Σε περίπτωση που ο παραδιδόμενος εξοπλισμός δεν είναι πλήρης ή σε περίπτωση ζημιών επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Στον παραδιδόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα εξαρτήματα, που δεν είναι αναγκαία για την εγκατάσταση αυτού του μετατροπέα.

489415692

Στοιχεία του παραδιδόμενου εξοπλισμού

Θέση

Αριθμός

Ονομασία

A

1

Μετατροπέας

B

1

Αποζεύκτης φορτίου DC

C

1

Βάση τοίχου

ΠΕΜΠΤ

1

Σύντομες οδηγίες, συνοδευτικό δελτίο με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οδηγίες εγκατάστασης των βυσμάτων σύνδεσης DC

E

6

Θηλυκό βύσμα σύνδεσης DC

ΠΑΡ

6

Αρσενικό βύσμα σύνδεσης DC

G

12

Πώμα στεγάνωσης

H

1

Σφιγκτήρας

I

1

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής M6x16

K

1

Γκρόβερ Μ6

L

2

Βίδα κυλινδρικής κεφαλής M5x20*

M

2

Γκρόβερ Μ5*

P

1

Βιδωτός σύνδεσμος καλωδίων ΑC

Q

1

Κόντρα παξιμάδι

* Ανταλλακτικό για το καπάκι του περιβλήματος