Προϋποθέσεις για τη σύνδεση DC


Απαιτήσεις για τις Φ/Β μονάδες ανά είσοδο:

  • Όλες οι Φ/Β μονάδες θα πρέπει να είναι ιδίου τύπου.

  • Όλες οι Φ/Β μονάδες θα πρέπει να έχουν πανομοιότυπο προσανατολισμό και κλίση.

  • Κατά την στατιστικά ψυχρότερη ημέρα, η τάση χωρίς φορτίο της Φ/Β γεννήτριας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ποτέ τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα.

  • Πρέπει να τηρείται το μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ρεύμα διέλευσης των βυσμάτων σύνδεσης DC Τεχνικά χαρακτηριστικά).

  • Πρέπει να τηρούνται οι οριακές τιμές για την τάση και το ρεύμα εισόδου του μετατροπέα Τεχνικά χαρακτηριστικά).

  • Τα θετικά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β μονάδων πρέπει να φέρουν τα θετικά βύσματα σύνδεσης DC (για πληροφορίες σχετικές με τη συναρμολόγηση των βυσμάτων σύνδεσης DC βλ. οδηγίες εγκατάστασης των βυσμάτων σύνδεσης DC).

  • Τα αρνητικά καλώδια σύνδεσης των Φ/Β μονάδων πρέπει να φέρουν τα αρνητικά βύσματα σύνδεσης DC (για πληροφορίες σχετικές με τη συναρμολόγηση των βυσμάτων σύνδεσης DC βλ. οδηγίες εγκατάστασης των βυσμάτων σύνδεσης DC).

Χρήση προσαρμογέων Y για παράλληλη σύνδεση στοιχειοσειρών

Απαγορεύεται η χρήση των προσαρμογέων Y για τη διακοπή του ηλεκτρικού κυκλώματος DC.

  1. Μην χρησιμοποιείτε τους προσαρμογείς Y στο άμεσο περιβάλλον του μετατροπέα, σε εμφανές ή ελεύθερα προσβάσιμο σημείο.
  2. Για να διακόψετε το ηλεκτρικό κύκλωμα DC, απομονώνετε πάντοτε τον μετατροπέα από την παροχή τάσης όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο Απομόνωση μετατροπέα από την τάση).