Σύμβολα στο έγγραφο


Σύμβολο

Επεξήγηση

Πληροφορίες, οι οποίες είναι σημαντικές για ένα συγκεκριμένο θέμα ή στόχο, αλλά δεν σχετίζονται με την ασφάλεια

Προϋπόθεση που πρέπει να ισχύει για ένα συγκεκριμένο στόχο

Επιθυμητό αποτέλεσμα

Πιθανό πρόβλημα

Παράδειγμα

Κεφάλαιο, όπου περιγράφονται εργασίες, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό