Oversigt over displayet


Displayet viser omformerens aktuelle driftsdata (f.eks. aktuel effekt, dagsenergi, samlet energi) og hændelser eller fejl. Energi og effekt vises som bjælke i et diagram.

2106409996

Oversigt over displayet (eksempel)

Position

Symbol

Forklaring

A

-

Aktuel effekt

B

-

Energi på den aktuelle dag

C

-

Samlet sum af den hidtil tilførte energi

D

Aktiv forbindelse til et Speedwire-netværk

Aktiv forbindelse til Sunny Portal

Multifunktionsrelæ er aktivt

Effektbegrænsning på grund af for høj temperatur

Virkeeffektbegrænsning via anlægsstyring

E

-

Ved visning af udgangsspændingen: faser, hvorimellem udgangsspændingen foreligger

Ved visning af udgangsstrømmen: fase, som er tilordnet udgangsstrømmen

F

Offentligt elnet

G

-

Hændelsesnummer for en fejl, som findes på det offentlige elnet

H

-

Den enkelte fases udgangsspænding eller udgangsstrøm

I

-

Hændelsesnummer for en fejl, som findes på omformeren

K

Netrelæ

Når netrelæet er sluttet, tilfører omformeren til det offentlige elnet.

Når netrelæet er brudt, er omformeren frakoblet det offentlige elnet.

L

Omformer

M

-

Den enkelte fases indgangsspænding eller indgangsstrøm

N

-

Hændelsesnummer for en fejl, som findes på PV-generatoren

O

-

Tekstlinje til visning af hændelses- og fejlmeldinger

P

PV-generator

Q

-

Diagram med effektforløbet for de seneste 16 tilførselstimer eller energiudbytterne for de seneste 16 dage

  • Bank 1 gang på kabinetdækslet for at skifte mellem visningerne.

R

Displayet kan betjenes ved at banke på kabinetdækslet.

Den viste fejl skal udbedres på stedet af en fagmand.

Den viste fejl kan ikke udbedres på stedet.

  • Kontakt Service.