Forudsætninger for DC-tilslutningen


Krav til PV-modulerne pr. indgang:

  • Alle PV‑moduler bør være af samme type.

  • Alle PV‑moduler børe være justeret identisk og hælde.

  • På den statistisk koldeste dag må PV-generatorens tomgangsspænding aldrig overskride omformerens maksimale indgangsspænding.

  • Den maks. indgangsstrøm pr. streng skal være overholdt, og den må ikke overskride gennemgangsstrømmen for stikforbinderne Tekniske data).

  • Grænseværdierne for omformerens indgangsspænding og indgangsstrøm skal være overholdt Tekniske data).

  • PV-modulernes positive tilslutningskabler skal være udstyret med positive DC-stikforbindere (se installationsvejledningen til DC-stikforbinderne for informationer om tilpasning af DC-stikforbinderne).

  • PV-modulernes negative tilslutningskabler skal være udstyret med negative DC-stikforbindere (se installationsvejledningen til DC-stikforbinderne for informationer om tilpasning af DC-stikforbinderne).

Anvendelse af Y-adaptere til parallelkobling af strenge

Der må ikke anvende Y-adaptere for at afbryde DC-strømkredsen.

  1. Y-adaptere må ikke anvendes synligt eller frit tilgængeligt i omformerens umiddelbare omgivelser.
  2. Kobl altid omformeren spændingsfri som beskrevet i dette dokument for at afbryde DC-strømkredsen Frakobling af spændingen til omformeren).