Eftermontering af overspændingsafleder type II


Fagmand

Omformeren kan være udstyret med overspændingsafledere fra fabrikken, eller de kan eftermonteres Tilbehør og reservedele).

 1. FARE

  Livsfare på grund af høj spænding

  1. Kobl omformeren spændingsfri Frakobling af spændingen til omformeren).
  2. Vent i 20 min. inden DC-beskyttelsesafdækningen tages af, så den resterende spænding kan aflades.
  1377856908
 2. Løsn skruerne til DC-beskyttelsesafdækningen med en nøgle med indvendig sekskant (str. 3), løft DC-beskyttelsesafdækningen nedefra, og tag den af.
 3. 1377857292
 4. Sæt nye overspændingsledere i de dertil beregnede stikpladser, indtil de går i hak med holdetapperne i siden. Her skal kontrolvinduet være på den højre side.
 5. Læg DC-beskyttelsesafdækningen på den øvre kant, klap den ned, og skru den fast (tilspændingsmoment: 3,5 Nm).