Gennemførelse af firmware-opdatering


Fagmand

Hvis der ikke er indstillet nogen automatisk opdatering for omformeren i kommunikationsproduktet (f.eks. SMA Cluster Controller) eller i Sunny Portal, har du mulighed for at gennemføre en manuel firmware-opdatering.

Tilstrækkelig DC-spænding påkrævet til firmware-opdatering

Udfør kun opdateringen, hvis der er tilstrækkelig indstråling eller DC-spænding. Under opdateringen skal omformeren være i tilførselsdrift.

Opdatering af firmware-versionen fra ≤ 2.99.99.R til ≥ 3.00.00.R er kun mulig med landedataposten "Other standard"

For at udføre en firmware-opdatering fra ≤ 2.99.99.R til ≥ 3.00.00.R skal landedataposten være indstillet på Other standard. Ellers er en firmware-opdatering ikke mulig.

 1. Inden opdateringen skal omformerens landedatapost stilles på Other standard via drejekontakterne eller et kommunikationsprodukt Indstilling af landedatapost).
 2. Efter opdateringen skal det sikres, at omformerens firmware-version er ≥ 3.00.00.R, og den ønskede landedatapost skal indstilles via drejekontakterne eller et kommunikationsprodukt Indstilling af landedatapost).

Forudsætninger:

 • Der skal være et SD-kort med maks. 2 GB hukommelsesplads.

 • SD-kortet skal være FAT32-formateret.

 • På SD-kortet skal der være en mappe kaldet "Update".

 • Opdateringsfilen skal være til stede og gemt i mappen "Update" på SD-kortet.

Fremgangsmåde:

 1. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri, og åbn det nederste kabinetdækslet Frakobling af spændingen til omformeren).
 2. Løsn kommunikationsmodulets skrue, og klap kommunikationsmodulet lidt op.
 3. Skub SD-kortet med det skrå hjørne ned i slottet, til det går i indgreb.
 4. Klap kommunikationsmodulet ned, og spænd skruen.
 5. Sæt omformeren i drift Idriftsættelse af omformeren).
 6. Firmware-opdateringen udføres under idrifttagningen. Når meldingen "Update completed" vises, er firmware-opdateringen afsluttet. Meldingen vises i 30 sekunder. Derefter viser omformeren sine initialiseringsmeldinger.
 7. Hvis firmware-opdateringen er mislykket: Udfør firmware-opdateringen igen.
 8. Kontrollér firmware-versionen. Åbn kommunikationsproduktets brugeroverflade eller Sunny Portal.
 9. Hvis opdateringen lykkedes, skal SD-kortet igen tages ud af omformeren. Gør som beskrevet i det følgende.
 10. FARE

  Livsfare på grund af elektrisk stød

  1. Kobl omformeren spændingsfri, og åbn det nederste kabinetdækslet Frakobling af spændingen til omformeren).
 11. Løsn kommunikationsmodulets skrue, og klap kommunikationsmodulet lidt op.
 12. Tryk SD-kortet let ind, og slip det.
 13. SD-kortet springer ud af slottet.
 14. Tag SD-kortet ud.
 15. Klap kommunikationsmodulet ned, og spænd skruen.
 16. Sæt omformeren i drift Idriftsættelse af omformeren).
 17. Registrér evt. omformeren på ny i kommunikationsproduktet (se vejledningen til kommunikationsproduktet).