Produktbeskrivelse


Sunny Tripower er en PV-omformer uden transformator med 2 MPP-trackere, som omformer PV-generatorens jævnstrøm til netkonform trefaset vekselstrøm og tilfører den trefasede vekselstrøm til det offentlige elnet.

848694156

Opsætning af Sunny Tripower

Position

Betegnelse

A

Gevind til iskruning af 2 øjeskruer til transporten

B

Typeskilt

Typeskiltet er omformerens unikke ID. Angivelserne på typeskiltet er nødvendige i forbindelse med en sikker brug af produktet og ved henvendelse til SMA Service Line ved spørgsmål. På typeskiltet findes følgende informationer:

  • Apparattype (Model)

  • Serienummer (Serial No.)

  • Produktionsdato (Date of manufacture)

  • Apparatspecifikke mærkedata

C

Ventilatorgitter

D

Grebsfordybning

E

LED'er

LED'erne signaliserer omformerens driftstilstand LED-signaler).

F

Display (ekstraudstyr)

Displayet viser de aktuelle driftsdata og hændelser eller fejl Hændelsesmeldinger).

G

Nederste kabinetdæksel

H

Øverste kabinetdæksel

I

DC-lastadskiller

Omformeren er udstyret med en DC-lastadskiller. Hvis DC-lastadskilleren er indstillet på positionen I, opretter den en ledende forbindelse mellem PV-generatoren og omformeren. Ved at omstille DC-lastadskilleren på position O afbrydes DC-strømkredsen, og PV-generatoren er fuldstændigt adskilt fra omformeren. Adskillelsen omfatter alle poler.