Målgruppe


Dette dokument er beregnet til fagmænd og slutbrugere. De arbejder, der i dette dokument er markeret med et advarselssymbol og betegnelsen „Fagmand“, må kun gennemføres af fagmænd. Arbejder, som ikke kræver nogen særlige kvalifikationer, er ikke markeret og må også udføres af slutbrugere. Fagmændene skal have følgende kvalifikationer:

  • Kendskab til en omformers funktionsmåde og drift

  • Uddannelse i omgang med farer og risici under installation, reparation og betjening af elektriske apparater og anlæg

  • Uddannelse i installation og idriftsættelse af elektriske apparater og anlæg

  • Kendskab til de gældende love, standarder og direktiver

  • Kendskab til og overholdelse af dette dokument inkl. alle sikkerhedsanvisninger