Fremgangsmåde for idrifttagningen


Fagmand

Før omformeren kan sættes i drift, skal der kontrolleres forskellige indstillinger og foretages evt. ændringer. Dette kapitel beskriver fremgangsmåden og giver en oversigt over de trin, som under alle omstændigheder skal foretages i den fastsatte rækkefølge.

Fremgangsmåde

Se

Udfør tilslutning til SMA Speedwire/Webconnect-datamodulet.

Installationsvejledning til SMA Speedwire/Webconnect datamodulet

Kontrollér, hvilken landedatapost omformeren er indstillet til.

bilag med fabriksindstillingerne, typeskilt eller display

Hvis landedataposten ikke er indstillet korrekt for dit land eller anvendelsesområde, skal den ønskede landedatapost indstilles.

Indstilling af landedatapost

Sæt omformeren i drift.

Idriftsættelse af omformeren