Leveringsomfang


Kontrollér leveringsomfanget for fuldstændighed og udvendigt synlige beskadigelser. Tag kontakt til forhandleren i tilfælde af ufuldstændigt leveringsomfang eller beskadigelser.

I leveringen kan der være indeholdt andre bestanddele, der ikke kræves til installationen af denne omformer.

489415692

Leveringsomfangets bestanddele

Position

Antal

Betegnelse

A

1

Omformer

B

1

DC-lastadskiller

C

1

Vægholder

D

1

Kort vejledning, bilag med fabriksindstillingerne, installationsvejledning til DC-stikforbinderne

E

6

Negativ DC-stikforbinder

F

6

Positiv DC-stikforbinder

G

12

Tætningsprop

H

1

Klembøjle

I

1

Cylinderskrue M6x16

K

1

Spærreskive M6

L

2

Cylinderskrue M5x20*

M

2

Spærreskive M5*

P

1

AC-kabelforskruning

Q

1

Kontramøtrik

* Reservedel til kabinetdækslet