Ekranın genel görünümü


Ekran, eviricinin güncel işletim durumunu (örn. güncel güç, günlük enerji, toplam enerji) ve olayları ya da hataları gösterir. Enerji ve güç diyagramda çubuk olarak gösterilir.

2106409996

Ekranın genel görünümü (örnek)

Konum

Sembol

Açıklama

A

-

Anlık güç

B

-

Geçerli günün enerjisi

C

-

Şimdiye kadar beslenen toplam enerji miktarı

P

Speedwire ağ bağlantısı etkin

Sunny Portal bağlantısı etkin

Çok fonksiyonlu röle etkin

Yüksek sıcaklık nedeniyle güç sınırlaması

Sistem kumandası üzerinden aktif güç sınırlama

E

-

Çıkış gerilimi gösterildiğinde: Aralarında çıkış geriliminin oluştuğu fazlar

Çıkış akımı gösterildiğinde: Çıkış akımına atanmış faz

C

Elektrik şebekesi

G

-

Elektrik şebekesindeki bir hatanın olay numarası

H

-

İlgili fazın çıkış gerilimi veya çıkış akımı

I

-

Eviricideki bir hatanın olay numarası

K

Şebeke rölesi

Şebeke rölesi kapalı olduğunda evirici elektrik şebekesine besleme yapar.

Şebeke rölesi açık olduğunda evirici elektrik şebekesinden ayrılır.

L

Evirici

Ç

-

İlgili fazın giriş gerilimi veya giriş akımı

N

-

FV dizedeki bir hatanın olay numarası

O

-

Olay ve hata mesajlarının görüntülenmesine ilişkin metin satırı

P

FV dize

Q

-

Son 16 besleme saatinin güç değişimini veya son 16 günün enerji üretimini gösteren diyagram

  • Ekranlar arasında geçiş yapmak için 1 kez gövde kapağına tıklayın.

R

Gövde kapağına tıklayarak ekranı kullanabilirsiniz.

Gösterilen hata, kullanım yerinde uzman bir kişi tarafından giderilmelidir.

Gösterilen hata kullanım yerinde giderilemez.

  • Servis ile irtibata geçin.