Reduktion af dæmpning af rundstyresignaler


Fagmand

Ved at indstille bestemte parametre kan du undgå dæmpningen af 3-fasede parallelle rundstyrefrekvenser i området mellem 1000 Hz og 1100 Hz. Parametrene må kun indstilles efter aftale med den ansvarlige netudbyder.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i et andet kapitel Ændring af driftsparametre).

Forudsætning:

 • Omformerens firmwareversion skal mindst være 2.81.07.R.

Fremgangsmåde:

 1. Indstil følgende parametre:
 2. SMA Data/RS485

  Definition

  Enhed

  Område

  Værdi, der skal indstilles

  RplDet-NBS-Gain

  Rundstyresignalregistrering, forstærkning af den smalbåndede understøttelse

  V/A

  0 til -10

  -9

  RplDet-NBS-Damp

  Rundstyresignalregistrering, dæmpning af den smalbåndede understøttelse

  p.u.

  -

  0,1

  RplDet-NBS-Hz

  Rundsteuersignalerkennung, den smalbåndede understøttelses frekvens

  Hz

  1000 til 1100

  Skal indstilles af netudbyderen