Overzicht van de display


De display geeft de actuele bedrijfsdata van de omvormer (bijv. actueel vermogen, dagenergie, totale energie) en gebeurtenissen of fouten weer. Energie en vermogen worden als balken in een diagram weergegeven.

2106409996

Overzicht van de display (voorbeeld)

Positie

Symbool

Toelichting

A

-

Actueel vermogen

B

-

Energie van de huidige dag

C

-

Totaal van de tot nu toe teruggeleverde energie

D

Actieve verbinding met een Speedwire-netwerk

Actieve verbinding met Sunny Portal

Multifunctioneel relais is actief

Vermogensbegrenzing door te hoge temperatuur

Begrenzing van het werkelijk vermogen via installatiebesturing

E

-

Bij weergave van de uitgangsspanning: fasen waartussen de uitgangsspanning actief is

Bij weergave van de uitgangsstroom: fase, welke aan de uitgangsstroom is toegekend

F

Openbaar stroomnet

G

-

Gebeurtenisnummer van een fout aan de kant van het openbare stroomnet

H

-

Uitgangsspanning of uitgangsstroom van de betreffende fase

I

-

Gebeurtenisnummer van een fout van de omvormer

K

Netrelais

Wanneer het netrelais gesloten is, levert de omvormer aan het openbare stroomnet terug.

Als het netrelais geopend is, is de omvormer van het openbare stroomnet gescheiden.

L

Omvormer

W

-

Ingangsspanning of ingangsstroom van de betreffende fase

N

-

Gebeurtenisnummer van een fout in de PV-generator

O

-

Tekstregel voor de weergave van gebeurtenis- en foutmeldingen

P

PV-generator

Q

-

Diagram met de vermogenswaarden van de laatste 16 terugleveruren of energieopbrengsten van de afgelopen 16 dagen

  • Klop 1 keer op de behuizingsdeksel om tussen de weergaveschermen te switchen.

R

U kunt de display bedienen door op de behuizingsdeksel te kloppen.

De weergegeven fout moet ter plaatse door een vakman worden verholpen.

De weergegeven fout kan niet ter plaatse worden verholpen.

  • Neem contact op met onze serviceafdeling.