Fremgangsmåde ved konfigurationen


Efter at omformeren er sat i drift, skal der evt. foretages forskellige indstillinger via drejekontakterne i omformeren eller via et kommunikationsprodukt. Dette kapitel beskriver fremgangsmåden for konfigurationen og giver en oversigt over de trin, som skal foretages i den fastsatte rækkefølge.

Fremgangsmåde

Se

Integrér eventuelt omformeren i et Speedwire-netværk.

Integrering af omformeren i netværket

For at administrere anlæggets data eller indstille parametre for omformeren skal omformeren registreres i et kommunikationsprodukt.

Vejledning til kommunikationsproduktet på www.SMA-Solar.com

Ændr anlægstid og anlægsadgangskode.

Vejledning til kommunikationsproduktet på www.SMA-Solar.com

Registrér efter behov omformeren i Sunny Portal.

Vejledning til SMA Speedwire/Webconnect datamodul

Konfigurér evt. netsystemtjenesterne iht. netudbyderens angivelser.

Teknisk information "SMA GRID GUARD 10.0 - Netsystemtjenester via SMA omformer"

Reducér efter behov dæmpning af rundstyresignaler.

Reduktion af dæmpning af rundstyresignaler

Indstil ved PV-moduler i delvis skygge alt efter skyggeforholdene tidsintervallet, hvor omformeren optimerer anlæggets MPP.

Indstilling af SMA ShadeFix