Układ wyświetlacza


Wyświetlacz pokazuje aktualne dane eksploatacyjne falownika (np. aktualną moc, dzienny uzysk energii, łączny uzysk energii) oraz zdarzenia lub usterki. Uzysk energii oraz moc są przedstawiane w formie wykresu słupkowego.

2106409996

Widok wyświetlacza (przykład)

Pozycja

Symbol

Objaśnienie

A

-

Aktualna moc

B

-

Wskaźnik energii dziennej

C

-

Wskaźnik łącznej energii odprowadzonej do sieci

D

Aktywne połączenie z siecią Speedwire

Aktywne połączenie z portalem Sunny Portal

Włączony przekaźnik wielofunkcyjny

Ograniczenie mocy wskutek za wysokiej temperatury

Ograniczenie mocy czynnej przez sterownik instalacji

E

-

W przypadku wyświetlania napięcia wyjściowego: fazy, między którymi występuje napięcie wyjściowe

W przypadku wyświetlania prądu wyjściowego: faza, do której jest przypisany prąd wyjściowy

F

Publiczna sieć elektroenergetyczna

G

-

Numer usterki dotyczącej publicznej sieci elektroenergetycznej

H

-

Napięcie wyjściowe lub prąd wyjściowy danej fazy

I

-

Numer usterki dotyczącej falownika

K

Przekaźnik sieciowy

Gdy przekaźnik sieciowy jest zamknięty, falownik oddaje prąd do publicznej sieci elektroenergetycznej.

Gdy przekaźnik sieciowy jest otwarty, falownik jest odłączony od publicznej sieci elektroenergetycznej.

L

Falownik

M

-

Napięcie wejściowe lub prąd wejściowy danej fazy

N

-

Numer usterki dotyczącej generatora fotowoltaicznego

O

-

Wiersz tekstowy do wyświetlania komunikatów o zdarzeniach i błędach

P

Generator fotowoltaiczny

Q

-

Wykres przedstawiający przebieg mocy w ciągu ostatnich 16 godzin zasilania lub uzyski energii z ostatnich 16 dni

  • Aby przełączać między wskazaniami na wyświetlaczu, należy 1 raz stuknąć palcem w pokrywę obudowy.

R

Wyświetlacz można obsługiwać, stukając palcem w osłonę obudowy.

Usterka, której dotyczy wyświetlony komunikat o błędzie, musi być usunięta przez specjalistę na miejscu.

Usterki, której dotyczy wyświetlony komunikat o błędzie, nie można usunąć na miejscu.

  • Skontaktować się z serwisem.