LED-signaler


LED'erne signalerer omformerens driftstilstand.

LED

Status

Forklaring

Grøn LED

lyser

Tilførselsdrift

Hvis der under tilførselsdriften optræder en hændelse, vises en konkret hændelsesmelding i kommunikationsproduktet Hændelsesmeldinger).

blinker

Betingelserne for tilførselsdriften er endnu ikke opfyldt. Så snart betingelserne er opfyldt, starter omformeren med tilførselsdriften.

Rød LED

lyser

Fejl

Der foreligger en fejl. Fejlen skal afhjælpes af en fagmand Hændelsesmeldinger)

Blå LED

-

Ingen funktion