Näytön yleiskuva


Näytöllä näkyvät invertterin senhetkiset käyttötiedot (esim. senhetkinen teho, päiväenergia, kokonaisenergia) ja tapahtumat tai virheet. Energia ja teho näytetään kaaviossa pylväinä.

2106409996

Näytön yleiskuva (esimerkki)

Osa

Symboli

Selitys

A

-

Current power

B

-

Senhetkisen päivän energia

C

-

Tähän mennessä syötetyn energian kokonaissumma

D

Aktiivinen yhteys Speedwire-verkkoon

Aktiivinen yhteys Sunny Portaliin

Monitoimirele on aktiivinen

Tehonrajoitus liian korkean lämpötilan vuoksi

Pätötehon rajoitus järjestelmäohjauksen kautta

E

-

Lähtöjännitteen näytössä: vaiheet, joiden välillä lähtöjännite on

Lähtövirran näytössä: vaiheet, jotka on osoitettu lähtövirralle

F

Yleinen sähköverkko

G

-

Yleisen sähköverkon puolella ilmenneen virheen tapahtumanumero

H

-

Kulloisenkin vaiheen lähtöjännite tai lähtövirta

I

-

Invertterissä ilmenneen virheen tapahtumanumero

K

Verkkorele

Kun verkkorele on kiinni, invertteri syöttää sähköä yleiseen sähköverkkoon.

Kun verkkorele on auki, invertteri on erotettuna yleisestä sähköverkosta.

L

Invertteri

M

-

Kulloisenkin vaiheen tulojännite tai tulovirta

N

-

Aurinkokennojärjestelmän puolella ilmenneen virheen tapahtumanumero

O

-

Tekstirivi tapahtuma- ja virheilmoitusten näyttöön

P

Aurinkoenergiayksikkö

Q

-

Viimeisten 16 syöttötunnin tehovaiheet tai viimeisten 16 päivän energiantuoton sisältävä kaavio

  • Näyttöjen välillä voidaan vaihtaa kopauttamalla kerran kotelon kantta.

R

Näyttöä voi käyttää kotelon kantta kopauttamalla.

Ammattihenkilöstön tulee korjata näytettävä virhe paikan päällä.

Näytettävää virhettä ei voi korjata paikan päällä.

  • Ota yhteys huoltopalveluun.