Symboler i dokumentet


Symbol

Forklaring

Information, som er vigtig, men ikke sikkerhedsrelevant for et bestemt tema eller mål

Forudsætning, som skal være til stede for et bestemt mål

Ønsket resultat

Evt. forekommende problem

Eksempel

Kapitel, hvor der er beskrevet arbejder, som kun må udføres af fagfolk