Kontrol af ventilatorernes funktion


Fagmand

Ventilatorernes funktion kan kontrolleres ved at indstille en parameter.

Den grundlæggende fremgangsmåde til ændring af driftsparametrene er beskrevet i vejledningen til omformeren eller kommunikationsproduktet (se driftsvejledningen til omformeren eller kommunikationsproduktet).

Fremgangsmåde:

  1. Vælg parameteren Fan test eller FanTst, og indstil på On.
  2. Gem indstillingen.
  3. Kontrollér, om der suges luft ind forneden, der kommer ud af de øverste ventilatorgitre, og at ventilatorerne ikke udsender unormal støj.
  4. Hvis der ikke suges luft ind forneden, hvis der kommer luft ud af ventilatorgitrene, eller hvis ventilatorerne udsender unormal støj, er ventilatorerne sandsynligvis ikke blevet monteret korrekt. Kontroller, om ventilatorerne er monteret korrekt.

    Kontakt Service, hvis ventilatorerne er monteret korrekt Kontakt).

  5. Vælg parameteren Fan test eller FanTst, og indstil på Off.
  6. Gem indstillingen.