Werkwijze voor de configuratie


Nadat de omvormer in bedrijf is gesteld, moet u eventueel verschillende instellingen via de draaischakelaar in de omvormer of via een communicatieproduct uitvoeren. Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze bij de configuratie en geeft een overzicht van de stappen die u in de aangegeven volgorde moet uitvoeren.

Werkwijze

Zie

Omvormer in het Speedwire-netwerk integreren.

Omvormer in het netwerk integreren

Registreer de omvormer in een communicatieproduct om de gegevens van de installatie te beheren of de parameters van de omvormer in te stellen.

handleiding van het communicatieproduct op www.SMA-Solar.com

Wijzig de installatietijd en het installatiewachtwoord.

handleiding van het communicatieproduct op www.SMA-Solar.com

Registreer de omvormer desgewenst in de Sunny Portal.

handleiding van de SMA Speedwire/Webconnect-datamodule

Eventueel netbeheer conform de specificaties van de netwerkexploitant configureren.

Technische informatie "SMA GRID GUARD 10.0 - netbeheer door SMA omvormer"

Reduceer desgewenst de demping van TF-signalen.

Demping van TF-signalen verminderen

Bij PV-panelen die zich gedeeltelijk in de schaduw bevinden een tijdsinterval instellen waarbinnen de omvormer het MPP van de PV-installatie optimaliseert aan de hand van de hoeveelheid schaduw.

SMA ShadeFix instellen