Yapılandırma için yapılması gerekenler


Eviriciyi devreye aldıktan sonra, eviricideki çevirmeli anahtarlar veya bir haberleşme ürünü üzerinden çeşitli ayarlar yapmanız gerekebilir. Bu bölümde konfigürasyon sırasında yapılması gerekenler açıklanır ve belirtilen sırada yerine getirmeniz gereken adımlar hakkında bir genel bakış sunulur.

Yapılması gerekenler

Bkz.

Eviriciyi gerektiğinde bir Speedwire ağına entegre edin.

Eviricinin ağa entegre edilmesi

Tesisin verilerini yönetmek veya eviricinin parametrelerini ayarlamak için, eviriciyi bir haberleşme ürününe kaydedin.

www.SMA-Solar.com adresinde haberleşme ürününün talimatı

Sistem saatini ve sistem şifresini değiştirin.

www.SMA-Solar.com adresinde haberleşme ürününün talimatı

Eviriciyi gerektiğinde Sunny Portal'a kaydedin.

SMA Speedwire/Webconnect veri modülünün kılavuzu

Gerekirse şebeke işletmecisi hizmetlerini şebeke işletmecisi talimatlarına göre konfigüre edin.

Teknik bilgi "SMA GRID GUARD 10.0 - SMA Eviriciler İle Şebeke Sistemleri Hizmetleri"

Gerektiğinde, dalga kumanda sinyallerinin sönümlenmesini azaltın.

Dalga kumanda sinyallerinin sönümlenmesinin azaltılması

Kısmen gölge altında kalan FV modüllerde ve gölgelenme durumuna bağlı olarak, eviricinin sisteme ait MPP'yi optimum hale getirdiği zaman aralığını ayarlayın.

SMA ShadeFix ayarı