Menettely konfiguroinnin yhteydessä


Kun olet ottanut invertterin käyttöön, sinun on tehtävä tarvittaessa eri asetuksia invertterin kiertovalitsimen tai kommunikaatiolaitteen kautta. Tässä luvussa kuvaillaan konfigurointi ja annetaan yleiskatsaus vaiheista, jotka on suoritettava määrätyssä järjestyksessä.

Menettely

Katso

Integroi invertteri tarvittaessa Speedwire-verkkoon.

Invertterin integrointi verkkoon

Jotta voit hallita järjestelmän tietoja tai asettaa invertterin parametreja, käsittele invertteriä kommunikaatiolaitteessa.

Kommunikaatiolaitteen ohje sijainnissa www.SMA-Solar.com

Muuta järjestelmäaikaa ja järjestelmäsalasanaa.

Kommunikaatiolaitteen ohje sijainnissa www.SMA-Solar.com

Rekisteröi invertteri tarvittaessa Sunny Portaliin.

SMA Speedwire/Webconnect -datamoduulin ohje

Konfiguroi verkkojärjestelmäpalvelut tarvittaessa sähköntoimittajan tietojen mukaisesti.

Tekniset tiedot "SMA GRID GUARD 10.0 - verkkojärjestelmäpalvelut SMA-inverttereille"

Alenna rippeliohjaussignaalien vaimennusta tarvittaessa.

Rippeliohjaussignaalien vaimennuksen alentaminen

Aseta aikaväli, jonka kuluessa invertteri optimoi järjestelmän MPP:n, aurinkokennomoduulien ollessa osittain varjossa ja varjoisuustilanteesta riippuen.

SMA ShadeFix -säätäminen