Sposób postępowania w celu uruchomienia


Specjalista

Przed uruchomieniem falownika należy sprawdzić szereg ustawień i w razie potrzeby dokonać pewnych modyfikacji. Ten rozdział opisuje sposób postępowania i podaje kroki, które koniecznie należy wykonać przy zachowaniu określonej kolejności.

Sposób postępowania

Patrz

Podłączyć modułu transmisji danych SMA Speedwire/Webconnect.

Instrukcja instalacji modułu transmisji danych SMA Speedwire/Webconnect

Sprawdzić, jaki zestaw danych krajowych jest ustawiony w falowniku.

Karta z nastawieniami fabrycznymi, tabliczka znamionowa lub wyświetlacz

Jeśli nie jest ustawiony prawidłowy zestaw danych krajowych dla danego kraju instalacji lub zastosowania urządzenia, ustawić właściwy zestaw danych krajowych.

Ustawianie zestawu danych krajowych

Uruchomić falownik.

Uruchamianie falownika